חומ"ס- חומרים מסוכנים רענון לקורס חובשים

שעור מספר 31

חומ"ס- חומרים מסוכנים

חומ''ס- חומרים מסוכנים

אירוע חומ"ס הינו התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה שמעורב בה חומר מסוכן הגורם או עלול לגרום סיכון לאדם ולסביבה. לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ התאיידות ודליקה.
גורמים: כשל טכני, טעות אנוש, רשלנות, פגעי טבע, חבלה וטרור.

קבוצות הסיכון של האו''ם- מספרים בינלאומיים:

1. חומרי נפץ.
2. גז דחוס (רעיל).
3. נוזל דליק.
4. מוצק מתלקח.
5. חומר מחמצן.
6. חומר רעיל או מדבק.
7. חומר רדיואקטיבי.
8. חומר מאכל (קורוזוביים).
9. חומרים וחפצים מסוכנים אחרים.

מב''ר- מרחק בידוד ראשוני:

200 מטר מרחק בידוד מהגורם המסכן, כאשר מדובר בשטח פתוח.

מיגון אישי:

במד"א קיים מיגון LEVEL C.

מה זה כולל?
• חליפת הגנה מפני התזה.
• מסיכה/מסיכה אקטיבית, מסנן.
• כפפות.
• מגפיים/ערדליים.

מה יש במד"א:
• ברדס אקטיבי, אבן ספיר, מפוח 2 מסנני ABEK 2P3.
• חליפת הגנה.
• טלית זיהוי.
• כפפות וערדליים.

שימוש במד"א במב"ר, או באזור החם לחילוץ מהיר של הנפגעים.

נגד מה מתמגנים?

A- גזים ואדים אורגניים בעלי טמפרטורת רתיחה הגבוהה מ65 מעלות.
B- גזים ואדים לא אורגניים (כלור, גופרית, מימן, מימן ציאנידי).
E- גזים ואדים חומציים (כגון גופרית דו חמצנית, מימן כלורידי).
K- אמוניה, אמינים, הידרזינים.
2- עד ריכוז 0.5% באוויר.
P3- יעילות כנגד חלקיקים (3- גבוהה).

חומרים בהם המסנן לא יעיל:

NO- גזים חנקניים.
HG- אדי כספית.
CO- פחמן חד חמצני.
AX- גזים ואדים של תרכובות אורגניות בעלות טמפ' רתיחה נמוכה מ65.

נגישות
צריכים עזרה?
Call Now Button